Opa en kleinzoon die lachen

Behandeling bij de ziekte van Parkinson

Wij leveren een unieke, gepersonaliseerde therapie met de naam diepe hersenstimulatie, die u uw leven teruggeeft.

Vind een arts

Wat is de ziekte van Parkinson?

De ziekte van Parkinson is een bewegingsstoornis die ongeveer 63.500 mensen in Nederland en meer dan 10 miljoen mensen wereldwijd treft.

Oudere vrouw die een mok vasthoudt

Het is zowel progressief – wat betekent dat het na verloop van tijd ernstiger wordt – als degeneratief, omdat de ziekte zich kenmerkt door een continue afname van dopamineproducerende cellen in het motorische gedeelte van de hersenen.
Dopamine is een belangrijke chemische stof die de hersenen gebruiken om de beweging te reguleren. De afname van dopamine bij de ziekte van Parkinson vermindert het vermogen van patiënten om beweging te beheersen of te beginnen, wat leidt tot symptomen als tremoren, trage bewegingen, stijfheid en houdingsinstabiliteit. 


Wat is de oorzaak van de ziekte van Parkinson?

Hoewel de ziekte van Parkinson meer dan 200 jaar geleden voor het eerst werd beschreven, is de exacte oorzaak ervan nog onbekend. Een paar studies suggereren dat het genetisch kan zijn, maar slechts 15 procent van de mensen met de ziekte van Parkinson hebben een familiegeschiedenis. De meeste wetenschappers geloven dat het wordt veroorzaakt door een complexe combinatie van genetische en omgevingsfactoren.


De symptomen van de ziekte van Parkinson

Motorische symptomen kunnen de activiteiten van het dagelijks leven bemoeilijken.  

Tremor

Spraakprobleem

Instabiele houding

Stijfheid

Niet-motorische symptomen: De ziekte van Parkinson is weliswaar een bewegingsstoornis, maar ook de niet-motorische symptomen kunnen een grote invloed hebben op uw kwaliteit van leven.

Vermoeidheid

Slapeloosheid

Depressie of stemmingsproblemen

Pijn


Behandelingen voor de ziekte van Parkinson

Medicatie

 • Iedereen met Parkinson krijgt een persoonlijk behandelplan.
 • Het optimale medicatieplan varieert per persoon en het gespecialiseerde ziekenhuisteam kan u helpen met het vinden van de juiste medicatie of combinatie van geneesmiddelen voor de meeste verlichting met de geringste bijwerkingen.
 • Naarmate medicijnen minder effectief worden, kunnen de doses worden verhoogd en kunnen nieuwe geneesmiddelen zoals levodopa of dopamine-agonisten en nog veel meer worden toegevoegd. Levodopa is een veelgebruikt geneesmiddel voor de behandeling van Parkinson en u moet levodopa hebben geprobeerd voordat u in aanmerking komt voor DBS.1

Lichaamsbeweging

 • Hoewel lichaamsbeweging de ziekte van Parkinson niet kan behandelen, is aangetoond dat het de verslechtering vertraagt. In een klinisch onderzoek met 10.000 patiënten is aangetoond dat ten minste twee en een half uur lichamelijke activiteit per week (inclusief kracht-, flexibiliteits- en aerobe training) een betere kwaliteit van leven langer in stand houdt.
 • Uw specialistische team zal u adviseren om zo fit mogelijk te zijn om in aanmerking te komen voor een DBS-operatie.

Operatie

 • Diepe hersenstimulatie (DBS) is een chirurgische ingreep die is ontwikkeld om motorische symptomen te beheersen en tegelijkertijd de hoeveelheid medicatie te verminderen. DBS gebruikt een hulpmiddel dat qua grootte en vorm vergelijkbaar is met een pacemaker. Het stuurt signalen naar uw hersenen om de symptomen van bewegingsstoornissen te helpen beheersen. Uw chirurg plaatst een of twee draden (de leads) in de hersenen.
 • Vervolgens worden de leads aangesloten op de stimulator, en wordt de stimulator onderhuids op uw borst of uw buik geplaatst. Bij pediatrische patiënten wordt de stimulator vaak in de buik ingebracht. Als de stimulator ingeschakeld wordt, produceert deze milde elektrische impulsen die een specifiek doel in de hersenen stimuleren.
 • De stimulatie kan helpen de onjuiste signalering in de hersenen te reguleren, waardoor sommige van de symptomen van bewegingsstoornis worden verbeterd. Voor veel mensen zouden dagelijkse activiteiten die voorheen onmogelijk waren geweest weer haalbaar worden.

Ontdek hoe diepe hersenstimulatie werkt

 • Overleg altijd met uw arts om te zien of dit een behandeling voor u kan zijn.
 • Uw specialistische team zal u adviseren om zo fit mogelijk te zijn om in aanmerking te komen voor een DBS-operatie.

Diepe hersenstimulatie voor de ziekte van Parkinson

Kom ik hiervoor in aanmerking?

Ouder stel dat op de bank zit en naar smartphone kijkt

Ideale kandidaten met de ziekte van Parkinson:

 • hebben positief gereageerd op de behandeling met levodopa, maar zijn niet in staat de motorische symptomen van de ziekte van Parkinson onder controle te krijgen met medicatie alleen,
 • hebben minstens 5 jaar geleden de diagnose ziekte van Parkinson gekregen.

Het juiste tijdstip voor DBS

Groen stoplicht
Het behandelingsvenster opent zich wanneer een patiënt aan de volgende criteria voldoet:
 • Gediagnosticeerd met de ziekte van Parkinson, met onbekende oorzaak
 • Reageerde positief op behandeling met levodopa
 • Medicatie is minder effectief geworden voor de behandeling van symptomen
 • Problemen met AAN/UIT-fluctuaties tijdens de behandeling, die van invloed zijn op de kwaliteit van leven, zoals slaapstoornissen
 • Hogere doses medicatie leiden tot meer onvrijwillige bewegingen
Oranje stoplicht
Het venster waarna een patiënt niet meer in aanmerking komt voor een DBS-operatie sluit zich wanneer:
 • Minimale respons op medicatie voor de ziekte van Parkinson
 • Lijdt aan geheugenverlies, concentratieproblemen of stemmingswisselingen
 • Heeft medische aandoeningen die een operatie onmogelijk maken
 • Bevindt zich in een late fase van de ziekte van Parkinson

Maar iedereen is uniek. Bespreek met het team van uw bewegingsstoornisspecialist, met wie u nauw samenwerkt, of DBS een geschikte behandelingsoptie voor u is.

Als u in aanmerking wilt komen voor DBS, raadpleeg dan uw neuroloog en vraag of deze u wil doorverwijzen naar een gespecialiseerde neuroloog, geriater of de specialist-implanterend neurochirurg, die in bewegingsstoornissen is geïnteresseerd of een expert op dit gebied is. 

Nadat u bent doorverwezen, moet u een gedetailleerde selectieprocedure doorlopen. Na goedkeuring komt u op een wachtlijst voor een DBS-operatie te staan. 

Zoek een arts bij u in de buurt

Zoeken
Find your nearest physician

Wie kan u helpen met uw ziekte van Parkinson?

In de afgelopen 50 jaar zijn er ontdekkingen geweest die een revolutie hebben teweeggebracht in ons begrip van de ziekte van Parkinson en de hersenen. Er lopen verschillende onderzoeken om de progressie van de ziekte van Parkinson te vertragen, Parkinson te stoppen en Parkinson zelfs ongedaan te maken.  Blijf hier op de hoogte van al het onderzoek en alle informatie over het vinden van een behandeling voor de ziekte van Parkinson.

Om de bekendheid en het begrip te vergroten, neemt Boston Scientific actief deel aan maatschappelijke voorlichting en onderhoudt Boston Scientific uitstekende relaties met plaatselijke organisaties die actief zijn op het gebied van Parkinson.

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo goed mogelijke kwaliteit van leven voor de ruim 63.500 mensen met de ziekte van Parkinson of een parkinsonisme in Nederland. De rol van partners en kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht.

De focus van Parkinson NL ligt op het afremmen en liefst voorkomen van de ziekte van Parkinson. Tot die tijd zorgen ze ervoor dat mensen met parkinson en hun omgeving een zo goed mogelijk leven kunnen leiden.

Parkinson's Europe, voorheen de Europese Vereniging voor de ziekte van Parkinson, is een niet-politieke, niet-religieuze organisatie zonder winstoogmerk, die zich richt op de gezondheid en het welzijn van mensen met de ziekte van Parkinson en hun familie en zorgverleners.

1. Basisinformatie over de ziekte van Parkinson (Engelstalig). Medicatie voor de ziekte van parkinson. Geraadpleegd maart 2023. https://www.parkinsonseurope.org/

“Dit materiaal is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en niet bedoeld voor medische diagnoses. Deze informatie vormt geen medisch of juridisch advies, en Boston Scientific doet geen uitspraken over de medische voordelen die in deze informatie zijn opgenomen. Boston Scientific raadt u ten zeerste aan om uw arts te raadplegen over alle zaken die verband houden met uw gezondheid.”

LET OP: Volgens de wetgeving kunnen deze hulpmiddelen uitsluitend door of op voorschrift van een arts worden gekocht. Indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en instructies voor gebruik vindt u op het productetiket van elk hulpmiddel of op www.IFU-BSCI.com. De getoonde producten zijn alleen bedoeld ter INFORMATIE en zijn mogelijk niet goedgekeurd voor verkoop in bepaalde landen. Dit materiaal is niet bestemd voor gebruik in Frankrijk.